Page 10 - New in the Netherlands-Nou in Olanda
P. 10

Pentru lucrătorii europeni | Munca în Olanda


                               Vă îmbolnăviţi sau deveniţi inapt pentru
                               muncă?
       Reţineţi: Angajatorul dvs. străin trebuie să
       plătească Belastingdienst (autorităţile fiscale)  Plata în continuare a salariilor
       impozitele pe salariupentru dvs. Nu face angajatorul  Atunci angajatorul dvs. trebuie să continue să plătească salariul
       dvs. asta? Atunci dvs. nu aveţi dreptul la WW  dumneavoastră. Aceasta este de obicei de 70% din salariu. De
       (werkloosheidsuitkering) (ajutor de şomaj) dacă veţi  multe ori nu se va plăti pentru primele două zile.
       ajunge șomer. Sau la Ziektewetuitkering (ajutor de
       boală) dacă vă veţi îmbolnăvi. Puteţi verifica la  WIA
       Belastingdienst (autorităţile fiscale). Sunaţi pentru  Sunteţi bolnav de mai mult de 2 ani? Atunci vă încadraţi în WIA
                               (Legea Muncii si Venitului in functie de capacitatea de prestare a
       Belastingtelefoon Buitenland (Linia fiscală pentru  muncii-ajutor de invaliditate). UWV (Institutia executiva a
       angajatori străini): 055-5385385. Veţi avea nevoie de  asigurarilor angajatilor) va verifica atunci cât anume mai puteţi
       CPN codul numeric personal (BSN).        lucra. Și dacă aveţi dreptul la ajutor de invaliditate.


                               Ziektewet (Legea referitoare la indemnizatia de boală)
                               Lucraţi pentru o agenţie de plasare? Si nu s-a stabilit nici un
      Returnare impozit                 contract de muncă definitiv? Atunci veţi primi un ajutor de boală
                               prin Legea referitoare la boală.
      În calitate de angajat, sau dacă primiţi un ajutor social, trebuie să  Pentru mai multe informaţii despre Ziektewet (Legea referitoare la
      plătiţi impozit în cazul în care:         boală) si ajutor de invaliditate) consultaţi uwv.nl.
      • Belastingdienst (autorităţile fiscale) vă cere acest lucru.
      • aţi efectuat o muncă plătită fără ca Belastingdienst (autorităţile  Boala și concedierea
      fiscale) să știe acest lucru.           Angajatorul dvs. nu va poate concedia atunci când sunteţi bolnav.
      • deţineţi capital.                Decât cu excepţia cazului in care:
                               • sunteţi încă în perioada dvs. de probă.
      Sunteţi antreprenor/ lucrător independent? Atunci trebuie să  •  sunteţi deja de doi ani bolnav.
      plătiţi întotdeauna impozit. Acest lucru se poate face şi retroactiv.  •  sunteţi concediat pe loc.
      Mai multe la: Munca in calitate de contractant independent. Ca
      antreprenor sunteţi obligat să depuneţi anual declaraţia de
      impozit către Belastingdienst (autorităţile fiscale). Acolo precizaţi
      cât aţi câștigat.                  Reţineţi: cererea unui ajutor social poate duce la
      Declaraţia de impozit se depune întotdeauna până la 1 mai. situaţia în care trebuie să părăsiţi Olanda. Întrebaţi
      Pentru mai multe informaţii sunaţi la Belastingtelefoon (Telefon  IND (Imigrare și Naturalizare, Immigratie- en
      informaţii Fiscale): 0800-0543. Sau consultaţi belastingdienst.nl/ Naturalisatiedienst) dacă acest lucru este valabil și
      english sau belastingdienst.nl/deutsch.
                                pentru dvs. Mergeţi la unul dintre cele opt birouri
                                IND. Acestea sunt în Amsterdam, Den Bosch,
      Vă pierdeţi serviciul?
      Poate aveţi dreptul la ajutor de șomaj (WW, werkloosheidsuitke- Eindhoven, Hoofddorp, Rotterdam, Rijswijk, Utrecht,
      ring). Există reguli pentru aceasta:         Zwolle. Apelaţi pentru o programare: 088-0430430.
      • Nu trebuie să fie vina dvs. că aţi pierdut munca. Sau consultaţi ind.nl/organisatie/contact/adressen.
      •  Dvs. trebuie să fi lucrat în ultimele 36 de săptămâni, cel puţin
      26 de săptămâni.
      •  Sunteţi obligat să căutaţi un alt loc de muncă.
      Pentru mai multe informaţii apelaţi UWV (agenţia care plăteşte
      ajutorul): 0900-9294 (€ 0,04 pe minut, cu o taxă de conectare de
      0,045 €). Sau consultaţi uwv.nl/particulieren/internationaal/
      werken-in-nederland.                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15