Page 9 - New in the Netherlands-Nou in Olanda
P. 9

Pentru lucrătorii europeni | Munca în Olanda


      Salariul minim pe economie             Munca în timpul nopţii

                               Efectuaţi muncă noaptea? Nu aveţi voie să lucraţi mai mult de 40
      Olanda are un salariu minim pe economie legal și o alocaţia  de ore pe săptămână. Pentru mai multe informaţii consultaţi:
      minimă de vacanţă. Angajatorul dumneavoastră poate să  inspectieszw.nl.
      plătească mai mult. Dar nu mai puţin. Pentru mai multe informaţii
      consultaţi rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon sau  Condiţiile de siguranţă la locul de muncă
      inspectieszw.nl.
                               Aveţi dreptul la un loc de muncă sigur și sănătos. Uneori trebuie să
      Nu se admit scăderi și reţineri din salariul minim pe economie,  purtaţi echipament de protecţie. De exemplu: o cască sau ochelari
      exceptând sumele reţinute pentru costurile legate de cazare și  de protecţie. Angajatorul dumneavoastră trebuie să vă dea acest
      asigurare de sănătate. Acest lucru este posibil numai dacă l-aţi  echipament protecţie. Gratis.
      împuternicit în scris pe angajator să reţină sumele. Pentru cazare  Lucraţi pe un șantier de construcţii sau în horticultură? Sau lucraţi
      se poate reţine maxim 25% din salariul minim pe economie  cu substanţe periculoase? De exemplu: azbest sau substanţe
      aplicabil în cazul dvs.              chimice? Atunci există reguli speciale pentru securitatea și sănătatea
                               dumneavoastră. Consultaţi inspectieszw.nl sau arboportaal.nl.
                               Puteţi contacta, de asemenea, şi sindicatul sau asociaţia
                               profesională pentru angajator.

       Reţineţi: are angajatorul dumneavoastră un contract
       colectiv? Atunci trebui să primiţi întotdeauna salariul  Este angajatorul dumneavoastră de încredere?
       convenit în contractul colectiv. Nu are angajatorul
       dvs. un contract colectiv? Atunci trebuie să primiţi  Lucraţi printr-o agenţie de plasare?
       întotdeauna cel puţin salariul minim pentru vârsta dvs. Verificaţi dacă agenţia de plasare:
       Primiţi mai puţin decât salariul conform contractului  • este înregistrată la KvK (Kamer van Koophandel, Camera de
       colectiv? Vă rugăm să contactaţi sindicatul. Primiţi  Comerţ). Puteţi verifica prin kvk.nl. Sau sunaţi la
       mai puţin decât salariul minim? Sunaţi la Inspectie  0900-1234567 (0,70 € pe minut).
       SZW: 0800-5151 sau + 31-70-335678. Consultaţi  • deţine un certificat de la SNA (Stichting Normering Arbeid,
       inspectieszw.nl.                 Fundaţia pentru Standarde de Muncă). Puteţi verifica prin
                                normeringarbeid.nl/en.
                               • a fost amendată. Puteţi verifica prin sncu.nl.
                               • este membră a unei asociaţii comerciale. Aceasta controlează
      Programul de lucru                 dacă membrii săi respectă convenţia colectivă. Si pun, de
                                asemenea, condiţii referitoare la calitatea membrilor lor:
      În Olanda există norme juridice cu privire la orele de lucru. Acestea   − Apelaţi ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen,
      se aplică tuturor, chiar dacă proveniţi dintr-o altă ţară. Aceste  Asociaţia Generală a Agenţiilor temporare de muncă)
      reguli sunt notificate în Arbeidstijdenwet.      020-6558255. Sau consultaţi abu.nl.
                                 − Apelaţi NBBU: 033-4760200. Sau consultaţi nbbu.nl.
      Programul de lucru în cadrul convenţiei colective
      Fiecare angajator trebuie să respecte orele de lucru (Arbeidstijdenwet).  Aveţi un angajator olandez?
      Contractul colectiv al angajatorului poate cuprinde şi reguli  Verificaţi dacă angajatorul:
      suplimentare. Și dvs. puteţi stabili, de asemenea, şi anumite  • este înregistrat la KvK (Kamer van Koophandel, Camera de
      aranjamente cu angajatorul. De exemplu: în acordul colectiv scrie  Comerţ). Asta se poate prin kvk.nl. Sau sunaţi
      că trebuie să lucraţi 36 de ore pe săptămână. Dar dvs. puteţi stabili  0900-1234567 (0,70 € pe minut)
      cu angajatorul să lucraţi 32 de ore. Acest lucru este posibil. •  deţine un contract colectiv. Angajatorul dumneavoastră trebuie
                                să respecte acordurile din acel CAO. Pentruaceasta puteţi apela
      Ore suplimentare                  un sindicat (uita-te la Ce face un sindicat). Sau Rijksoverheid
      Lucraţi mai mult decât orele stabilite în contract? Acestea sunt ore  (guvernul): 1400 sau + 31-77-4656767.
      suplimentare. De obicei sunteţi plătit mai mult pentru orele
      suplimentare.                   Aveţi un angajator străin?
                               Si un angajator străin trebuie să respecte principalele prevederi
      Munca în timpul zilei               legale din Olanda. Cum ar fi: legislaţia privind salariul minim, orele
      Nu aveţi voie să lucraţi mai mult de 48 de ore pe săptămână.  sau condiţiile de muncă. Și dacă există un contract colectiv,
      Ocazional este posibil să lucraţi până la 60 de ore pe săptămână.  aceasta se aplică și angajatorului străin. Adresaţi-vă la Juridisch
      Și pe zi aveţi voie să lucraţi până la 12 ore. Între aceste ore aveţi  Loket (Birou de asistenţă juridică) pentru ajutor sau consiliere.
      dreptul la pauze.                 Apelaţi pentru acest lucru 0900-8020.

                              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14