Page 8 - New in the Netherlands-Nou in Olanda
P. 8

Pentru lucrătorii europeni | Munca în Olanda


      De ce anume aveţi nevoie pentru a lucra în     Condiţiile de muncă suplimentare
      Olanda?                      De cele mai multe ori angajatorul dvs. are un CAO (contract de
                               muncă colectiv). Acolo este menţionat de obicei ceea ce s-a stabilit
      Codul numeric personal (BSN)            suplimentar. Unii angajatori au, câteodată, propriile lor condiţii de
      În cazul în care doriţi să lucraţi în Olanda, aveţi nevoie de un CNP  muncă.
      (cod numeric personal, BSN). Acesta îl veţi primi la înscriere. Citiţi  Condiţiile suplimentare includ, de exemplu:
      mai multe la CNP.                 • Un salariu mai mare decât salariul minim.
                               • Un bonus de sfârșit de an.
      Obligaţia de identificare             • Mai multe zile de vacanţă decât minimul legal.
      În Olanda trebui să fiţi întotdeauna în măsură să vă identificaţi.  • Mai mult de 70% din salariu în timpul concediului medical.
      Deci şi la locul muncă. Angajatorul dumneavoastră are voie să  • Un contract de leasing.
      facă, de asemenea, o copie a actului dvs. de identitate. Dar  Mai multe despre CAO.
      angajatorul dvs. nu are voie să reţină actul dvs. de identitate.

      Un cont bancar olandez               Contractul individual de muncă
      Angajatorul dumneavoastră trebuie să vă plătească salariul prin
      contul bancar. O parte din salariu se poate plăti în numerar sau în  Încheiaţi acorduri clare cu privire la condiţiile dvs. de muncă. De
      natură. Acest lucru este permis numai pentru salariul mai mare  obicei, acest lucru se stabileşte într-un contract de muncă. Dar în
      decât salariul minim pe economie care este valabil pentru vârsta  Olanda pot fi valabile, de asemenea, şi acorduri verbale cu privire
      dvs.                        la condiţiile de angajare.
      Este de asemenea permis şi un cont bancar în ţara de origine. Dar  Dar ce se întâmplă dacă angajatorul dvs. nu a respectat acordurile?
      atunci va dura mai mult până salariul dvs. va ajunge în cont Atunci dvs. nu veţi avea nicio dovadă. Asiguraţi-vă întotdeauna de
                               o confirmare scrisă a acestor aranjamente. Acest lucru se poate
                               face, de asemenea, şi prin e-mail.
      Diplome dintr-o altă ţară

      Aţi urmat un studiu într-o altă ţară? Aţi obţinut o diplomă? Sau aţi Statul de plată
      avut un loc de muncă pentru care a trebuit să urmaţi un curs sau o
      pregătire specială? Diploma sau certificatul dvs. nu este în mod  Lucraţi pentru o companie olandeză? Atunci veţi primi un stat de
      automat valabil în Olanda. Puteţi contacta Nuffic din Haga și SBB  plată. Acolo sunt notificate, de exemplu:
      în Zoetermeer.                   • Salariul brut
      • Apelaţi la Nuffic: 070-4260260. Sau uitaţi-vă la epnuffic.nl/en/ •  Taxe și impozite care sunt reţinute de angajatorul dvs. De
      diploma-recognition.                exemplu: impozitele pe salariu.
      • Apelaţi la SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs  •  Salariul net. Aceasta este salariul dvs. brut, dar fără taxele și
      Bedrijfsleven): 088-3380000. Sau uitaţi-vă la s-bb.nl/en. contribuţiile plătite – salariul ”în mână”.
                               •  Câte ore aţi lucrat. De exemplu: 32 de ore pe săptămână.
                               •  Perioada pentru care sunteţi plătit. De exemplu, în luna iulie.
      Condiţiile de muncă


      Nu începeţi niciodată munca la locul de muncă fără să știţi care  CAO
      sunt condiţii dumneavoastră de lucru.
                               Majoritatea angajatorilor au un CAO (contract colectiv). În
      Condiţiile de muncă de bază            contractele colective sunt stabilite condiţiile de muncă. Acestea
      În Olanda toţi cei care lucrează au dreptul la aceleași condiţii de  sunt acorduri între angajatori și angajaţi. Un angajator trebuie să
      muncă de bază. Acestea sunt stabilite în diferite legi olandeze.  se conformeze și să le respecte.
      Condiţiile de bază sunt, de exemplu:        Un acord colectiv se poate abate de la regimul de reglementare.
      • Salariul minim legal.              Dar numai dacă este în favoarea angajaţilor. Nu se poate să primiţi
      • Zilele de concediu.               mai puţin decât salariul minim legal. Dar mai mult este posibil.
      • Plata concediului.               Vreţi să ştiţi dacă angajatorul dvs. are un contract colectiv?
      • Plata a 70% din salariu în timpul concediului medical. Adresaţi-vă angajatorului sau sindicatului. Consultaţi pentru asta
      • Concediu de maternitate.            Ce face un sindicatul?.                              8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13