Page 2 - Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO
P. 2

2019     GHID PRIVIND REZIDENȚA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE
          2019
        CUPRINS

       1. Cui se adresează acest ghid?                               2

       2. Criterii de stabilire a rezidenței persoanei fizice, potrivit convenției de        2
       evitare a dublei impuneri

       3. Sosirea pe teritoriul României a persoanei fizice nerezidente               3


         3.1. Elemente care atestă rezidența în România                      3

         3.2.  Stabilirea  rezidenței  de  către  organul  fiscal  central  competent  la 4
       sosirea persoanei fizice în România

         3.3. Plecarea de pe teritoriul României a persoanelor fizice rezidente și         6
       nerezidente


         3.4.  Stabilirea  rezidenței  de  către  organul  fiscal  central  competent  la 6
       momentul plecării persoanelor fizice din România


       4. Situații  privind  rezidența/impozitarea  veniturilor  în  cazul  persoanelor   8
       fizice rezidente române precum și a persoanelor fizice nerezidente


         4.1. Precizări referitoare la persoanele fizice rezidente române             8

         4.2. Precizări referitoare la persoanele fizice nerezidente                8


       5. Alte precizări                                      9

         5.1. Depunerea chestionarelor                               9


         5.2. Limba oficială                                    9

       6. Sancțiuni                                         9

       7. Cum se pot obține informații suplimentare?                        9


       8. Legislația fiscală și materiale informative                       10


                       AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ www.anaf.ro    1 1
   1   2   3   4   5   6   7