Page 4 - Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO
P. 4

2019     GHID PRIVIND REZIDENȚA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE
          2019
            La stabilirea rezidenței se vor avea în vedere și comentariile articolului 4 "Rezident" din
        Modelul convenției de evitare a dublei impuneri  al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare
             3
        Economică .
            Orice schimbare apărută, care poate aduce modificări în ceea ce privește rezidența, trebuie
                                                  4
        adusă la cunoștința organului fiscal central competent de către persoana fizică în cauză .

        3. Sosirea pe teritoriul României a persoanei fizice nerezidente


        3.1 Elemente care atestă rezidența în România

        3.1.1 Principalele elemente care sunt luate în considerare pentru stabilirea rezidenței,
                                         6
                  5
        potrivit Codului fiscal , cu modificările și completările ulterioare, sunt :
        - domiciliul în România;
        - locuința permanentă din România a persoanei fizice, locuință care poate fi în proprietate sau
        închiriată sau care rămâne, disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa;
        - centrul intereselor vitale amplasat în România;
        - persoana fizică este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în
        total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul
        calendaristic vizat.


        3.1.2 Alte elemente care sunt luate în considerare la stabilirea rezidenței în România sau
                                                   7
        în statul străin, dar numai împreună cu elementele menționate la punct. 3.1.1 :
        - autovehicul înregistrat în România/statul străin;
        - permis de conducere emis de autoritatea competentă din România/statul străin;
        - pașaport emis de autoritatea competentă din România/statul străin;
        - persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale din România/statul străin în toată perioada
        în care stă în străinătate/România;
        - persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România/statul străin în
        toată perioada în care stă în străinătate/România.

            Dacă o persoană fizică nerezidentă nu face dovada rezidenței într-un stat cu care
        România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri sau este rezident al unui
        stat cu care România nu are încheiată convenție și îndeplinește condițiile de rezidență
        prevăzute de lege , se va considera că este rezident în statul român . În acest caz, persoana
                                             9
                  8
        respectivă are obligație fiscală integrală în România, fiind supusă impozitului pe venit pentru venitul
        obținut din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu data de la care
        aceasta devine rezidentă în România, acesteia fiindu-i eliberat la cerere certificatul de rezidență        3    Modelul convenției poate fi accesat la următorul link: http://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-
        income-and-on-capital-2015-full-version-9789264239081-en.htm ;
        4     Art. 11 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
        rezidența în România a persoanelor fizice;
        5     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; Acest act normativ poate fi
        vizualizat accesând următorul link:
        https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/legislatie/codul_fiscal/ ;        6    Art. 12 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
        rezidența în România a persoanelor fizice;
        7     Art. 12 alin. (2) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte
        privind rezidența în România a persoanelor fizice;
        8    Art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
        9    Art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
        rezidența în România a persoanelor fizice;

                       AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ www.anaf.ro    3 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9