Page 3 - Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO
P. 3

2019     GHID PRIVIND REZIDENȚA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE
          2019

        1. CUI SE ADRESEAZĂ ACEST GHID?


            Acest GHID se adresează persoanelor fizice rezidente/nerezidente, care părăsesc/sosesc în
        România,  și  în  cazul  cărora  este  necesară  stabilirea/modificarea  rezidenței  fiscale,  respectiv
        impozitarea veniturilor obținute.        2. Criterii de stabilire a rezidenței persoanei fizice, potrivit convenției de evitare a dublei
        impuneri

            Dacă o persoană fizică este considerată rezidentă atât în România, cât și într-un stat semnatar
        al convenției de evitare a dublei impuneri, rezidența persoanei fizice se stabilește astfel :
                                                    1
        2.1. Persoana fizică este considerată rezidentă numai a statului în care are domiciliul,
        respectiv locuința permanentă aflată la dispoziția sa.

            O locuință se consideră permanentă dacă este proprietatea personală a persoanei fizice, dacă
        aceasta este închiriată de persoana respectivă sau dacă rămâne disponibilă oricând pentru această
        persoană și/sau familia sa.

        2.2. Dacă persoana deține o locuință permanentă aflată la dispoziția sa în ambele state, este
        considerată rezidentă numai a statului în care își are centrul intereselor vitale, respectiv în
        statul cu care relațiile sale personale și economice sunt mai apropiate.


            Dacă o persoană fizică deține o locuință într-un stat semnatar al unei convenții de evitare a
        dublei impuneri încheiate cu România și deține la dispoziția sa și o locuință în România în timp ce o
        păstrează pe prima, faptul că păstrează prima locuință în statul în care a locuit preponderent, unde a
        muncit și unde se află familia sa și toate proprietățile sale poate, împreună cu alte elemente, să
        demonstreze că persoana respectivă și-a păstrat centrul intereselor vitale în celălalt stat, și nu în
        România.
            Același criteriu de stabilire a centrului intereselor vitale este folosit în mod corespunzător și
        pentru persoanele fizice rezidente care părăsesc România .
                                    2

        2.3. Dacă nu poate fi determinat statul în care persoana are centrul intereselor vitale sau dacă
        respectiva persoană nu deține o locuință permanentă aflată la dispoziția sa în niciunul dintre state, se
        consideră că este rezidentă a statului în care aceasta locuiește frecvent. Astfel, se vor avea în
        vedere șederile pe care le are persoana respectivă în toate locurile din același stat;

        2.3. Dacă persoana locuiește în mod obișnuit în ambele state sau nu locuiește în niciunul dintre ele,
        se  va  considera  că  persoana   respectivă  este  rezidentă  a  statului  a  cărui
        naționalitate/cetățenie o are.


        2.4. Dacă persoana are naționalitatea/cetățenia ambelor state sau nu are naționalitatea/cetățenia
        niciunuia dintre ele, autoritățile competente ale statelor contractante vor rezolva această problemă pe
        cale amiabilă la nivelul acestora, potrivit articolului „Procedura amiabilă” din convenția de evitare a
        dublei impuneri.


        1    Art. 9 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența
        în România a persoanelor fizice;
        2     Art. 9 lit. b) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
        rezidența în România a persoanelor fizice;

                       AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ www.anaf.ro    2 2
   1   2   3   4   5   6   7   8