Page 7 - Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO
P. 7

2019     GHID PRIVIND REZIDENȚA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE
          2019

        3.3. Plecarea de pe teritoriul României a persoanelor fizice rezidente și nerezidente

        3.3.1 Elemente care atestă rezidența în România sau în statul străin, potrivit convenției
        de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal, după caz

        3.3.2 Principalele elemente care sunt luate în considerare pentru stabilirea rezidenței
        unei persoane fizice care părăsește România    20

        - domiciliul din România;
        - locuința permanentă din România a persoanei fizice, locuință care poate fi în proprietate sau
        închiriată ori care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa;
        - centrul intereselor vitale amplasat în România;
        - persoana fizică pleacă din România pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în
        străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.

        3.3.3 Alte elemente care pot fi luate în considerare la menținerea rezidenței în România,
        dar numai împreună cu elementele menționate la punctul 3.3.2


        - autovehicule înregistrate în România/statul străin;
        - permis de conducere emis de autoritățile competente din România/statul străin;
        - pașaport emis de autoritățile competente din România/statul străin;
        - persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale din România/statul străin în toată perioada
        în care stă în străinătate/România;
        - persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România/statul străin pe
        parcursul perioadei în care stă în străinătate/România.

            În cazul în care o persoană fizică română părăsește România definitiv și nu mai are
        domiciliu în țara noastră, rezidența obținută în alt stat nu va fi afectată de revenirile
        ocazionale în România .
                    21


        3.4 Stabilirea rezidenței de către organul fiscal central competent la momentul plecării
        persoanelor fizice din România

        3.4.1 Completarea și depunerea formularului necesar pentru stabilirea rezidenței fiscale


            Persoanele fizice rezidente în România, precum și persoanele fizice nerezidente care au avut
        obligația completării „Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în
        România”, care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate
        care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, au obligația
        completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea
              22
        din România” .


        20    Art. 17 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
        rezidența în România a persoanelor fizice;
        21    Art. 18 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
        rezidența în România a persoanelor fizice;
        22    Art. 3 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența
        în România a persoanelor fizice;

                       AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ www.anaf.ro    6 6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12