Page 9 - Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO
P. 9

2019     GHID PRIVIND REZIDENȚA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE
          2019        4. Situații privind rezidența/impozitarea veniturilor în cazul persoanelor fizice rezidente
        române precum și a persoanelor fizice nerezidente

        4.1 Precizări referitoare la persoanele fizice rezidente române

            Persoana  fizică  rezidentă  română, cu  domiciliul  în  România, va  completa formularul
        "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" înaintea
        deplasării în străinătate, cu informațiile cunoscute la data completării.
            Dacă  ulterior  înregistrării  formularului  „Chestionar  pentru  stabilirea  rezidenței  fiscale  a
        persoanei fizice la plecarea din România”, persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România,
        obține documentul/certificatul care atestă schimbarea rezidenței într-un stat cu care România are
        încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, aceasta completează un nou formular cu informațiile
        actualizate,  la  care  anexează  documentul/certificatul  de  rezidență  fiscală  emis  de  autoritatea
        competentă a statului care o consideră rezident, în vederea aplicării prevederilor convenției.
            Persoana  fizică  rezidentă  română,  cu  domiciliul  în  România,  continuă  să  fie  considerată
        rezidentă în România, având obligație fiscală integrală până la data schimbării rezidenței potrivit
        convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statul străin .
                                             27
            Persoana  fizică  rezidentă  română,  cu  domiciliul  în  România,  care  dovedește  schimbarea
        rezidenței într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri
        completează formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea
        din România” și este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obținute din orice sursă,
        atât din România, cât și din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea
                                 28
        rezidenței, precum și în următorii 3 ani calendaristici .

        4.2 Precizări referitoare la persoanele fizice nerezidente

            Persoana fizică nerezidentă care a avut obligația completării „Chestionarului pentru stabilirea
        rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” și a obținut pe perioada șederii în România
        rezidența în România, completează la plecarea din  România numai „Chestionarul pentru stabilirea
        rezidenței a persoanei fizice la plecarea din România” și nu va mai face dovada schimbării rezidenței
        fiscale într-un alt stat. Persoana fizică este considerată rezidentă în România până la data la care
        părăsește România pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc
                                           29
        în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive .
            Persoana fizică nerezidentă care pe perioada șederii în România și-a dovedit rezidența într-un
        stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și care a avut obligația
        completării  „Chestionarului  pentru  stabilirea  rezidenței  fiscale  a  persoanei  fizice  la  sosirea  în
        România’’, completează la plecarea din România „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a
                            30
        persoanei fizice la plecarea din România” .
        27    Art. 21 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
        rezidența în România a persoanelor fizice;
        28     Art. 21 alin. (2) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte
        privind rezidența în România a persoanelor fizice;
        29    Art. 21 alin. (3) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind
        rezidența în România a persoanelor fizice;
        30     Art. 21 alin. (4) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte
        privind rezidența în România a persoanelor fizice;

                       AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ www.anaf.ro    8 8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12