idCererea şi eliberarea documentelor este efectuată de către secţia consulară a Ambasadei României la Haga. Consulii onorifici respectiv consulul general au funcţie consultativă. Seful secţiei  consulare este uneori numit Cancelar sau consul profesional. La Ambasada României la Haga această funcţie este îndeplinită de Maria Roth.

Explicaţie Code Numeric Personal(CNP)
Prescurtarea CNP inseamna Code Numeric Personal si este in Romania echivalentul pentru het Nederlandse burgerschapsnummer. In exemplul acesta: prima cifra in rosu reprezinta 1=barbat si 2=femeie. Urmatoarele cifre reprezinta anul nasterii (1946), apoi urmeaza doua cifre ale lunii nasterii (09=septembrie), apoi ziua nasterii (13), dupa care urmeaza codul judetului (40= Bucuresti). Urmatoarele patru cifre (0088) nu sunt relevante pentru autoritatile olandeze dar sunt esentiale pentru pentru eventuale verificari ulterioare.
Cealalta parte a cartii de indentitate este alba si poate contine uneori sticker-uri cu date la care persoana respectiva a luat parte la alegeri.

Locuitul si munca in Olanda
Daca aveti nationalitatea unui stat care apartine Uniunii Europene (EU), Spatiului Economic European (SEE) sau Elvetiei nu aveti nevoie de un permis de sedere pentru a locui in Olanda. Pasaportul sau cartea de identitate a tarii a carei nationalitate o aveti este dovada legitima ca puteti ramane si lucra in Olanda. Nu este nevoie sa va anuntati la IND si nici nu este nevoie sa cereti la IND dovada de sedere legala.

Angajatorul dumneavoastra nu trebuie sa ceara permis de munca daca doriti sa lucrati in Olanda; aceste masuri restrictive au fost valabile pentru Romania pina pe 1 ianuarie 2014, apoi au cazut.

Cod numeric personal
Daca aveti in plan sa ramaneti mai mult de 4 luni in Olanda, atunci trebuie sa va inscrieti in baza de date a administratiei primariei. Mergeti pentru aceasta la primaria orasului unde domiciliati. O sa primiti atunci un cod numeric personal. Acest cod va este necesar in relatia cu angajatorul sau pentru alte activitati ca de exemplu taxele fiscale. De asemenea medicii de familie, spitalele, farmaciile va pot cere codul numeric personal.

Pentru mai multe informatii consultati website-ul primariei unde locuiti sau website-ul: www.burgerservicenummer.nl.

Aveti in plan sa ramaneti mai putin de patru luni in Olanda, atunci inscrierea la primarie nu este obligatorie. Daca totusi doriti un cod numeric personal, puteti sa va inscrieti in baza de date a unei primarii cu ghiseu pentru non-rezidenti.

Certificatul de naştere
În România un certificat de naştere este emis doar o singură dată şi nu este posibil a cere un extras recent. Este posibil a cere un duplicat al certificatului de naştere. Pentru aceasta persoana trebuie ca, pe baza unui formular, să indice faptul că certificatul de naştere original este pierdut sau deteriorat.

Obtinerea actelor din Romania
Extrase multilingve ale certificatelor de naștere/căsătorie/deces
Având în vedere apartenența României și Regatului Țărilor de Jos la Convenția nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă privind Eliberarea Extraselor Multilingve de Acte de Stare Civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, cetățenii români au posibilitatea de a solicita extrase multilingve ale certificatelor de stare civilă referitoare la naștere, căsătorie sau deces. Aceste documente au aceeași valoare probatorie ca și certificatele de stare civilă și sunt acceptate fără legalizare sau traducere pe teritoriul oricărui stat parte la Convenția nr. 16. Cum și unde solicit un extras multilingv din certificatul de naștere/căsătorie/deces? Solicitarea se depune prin intermediul www.econsulat.ro astfel: la rubrica „Obține acte din România” – se selectează „Extract multilingv din acte de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie, deces)” iar serviciul consular al Ambasadei României va se efectuează numai pe baza unui program. Vezi aici cum funcționează sistemul și ce pași trebuie să urmezi! După obținerea numirii, solicitantul se prezintă la sediul misiunii diplomatice (ambasadei) pentru a semna cererea. Misiunea diplomatică transmite cererea în România prin intermediul computerului și va fi soluționată de primăria care a eliberat documentul respectiv. Extrasul este apoi trimis pe canale diplomatice la misiunea diplomatică (ambasada) iar solicitantul poate ridica documentul. În practică, este nevoie în medie de 3 luni pentru a emite un extras multilingv. Prin urmare, recomandăm cetățenilor români care doresc să se stabilească în străinătate (pe teritoriul Regatului Țărilor de Jos) să obțină aceste documente înainte de a părăsi România. Vă rugăm să rețineți: autoritățile olandeze nu acceptă certificate de stare civilă sau extrase multilingve care nu au fost eliberate în ultimele 6 luni. Persoanele care au nevoie de aceste documente într-un timp mai scurt pot solicita eliberarea acestora prin intermediul unui reprezentant din România, care se va adresa direct autorităților române competente. Reprezentantul autorizat trebuie să fie în posesia unei împuterniciri certificate de ambasada României din țara în care are domiciliul solicitantul actului sau, dacă nu este legalizat de ambasadă, trebuie să fie legalizat de un notar local și legalizat sau apostilizat de către autoritățile statului respectiv, în conformitate cu legea statului respectiv și cu convențiile internaționale aplicabile.
Documente necesare:
Cererea de extrase multilingve de acte de stare civila este insotita de urmatoarele documente:

 1. Act de identitate/pașaport, după cum urmează:
  o cetățeni români cu domiciliul în România: dovada identității în perioada de valabilitate,
  o Minorii de peste 14 ani, cu sau fără dovada identității, au dreptul de a solicita și de a primi certificate de naștere sau de căsătorie multilingve în nume propriu, eventual asistați de unul dintre părinții sau tutorele lor, care va semna cererea,
  o Document de călătorie pentru cetățenii români cu carte de identitate/pașaport expirat,
  o Cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Confederaţiei Elveţiene: acte de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau paşapoarte în perioada de valabilitate a acestora
  o cetățeni români care locuiesc în străinătate și străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România: pașaport valabil,
  o Apatrizi ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România: permis de ședere pe durată determinată sau de lungă durată sau, după caz, cu pașaport expirat, eliberat în temeiul Convenției privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la data de 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea nr. 362/2005.
  2. Fotocopia certificatului de stare civilă, dacă este cazul
  3. Procura dacă cererea este depusă de o persoană împuternicită cu împuternicire specială.