Companii olandeze active în România e

Olanda este cel mai mare investitor din România. Mulți antreprenori olandezi (aproximativ 5200) se stabilesc în România din cauza dimensiunii pieței, a locației strategice pe Marea Neagră și a forței de muncă cu înaltă educație. Costurile reduse ale forței de muncă, creșterea regiunii și oportunitățile pentru companii din domeniul logisticii și agriculturii sunt, de asemenea, atractive pentru companiile olandeze.
DRN a înființat un grup special de lucru Agro-alimentar pentru sectorul agricol cuprinzător și important. Alte sectoare (de top) care au un scor ridicat sunt managementul apei și ITC. O mare parte din exportul din Olanda către România constă în produse chimice, utilaje, mijloace de transport (autobuze), animale vii și alimente. Olanda importă din România mașini (echipamente de telecomunicații), mijloace de transport (mașini, bărci de salvare, remorchere), mobilier, îmbrăcăminte și încălțăminte.
Comunitatea de afaceri olandeză orientată internațional și concentrată pe România este bine organizată. În Olanda prin Rețeaua Olandeză Română și în România prin intermediul partenerilor lor Camera de Comerț Olandeză Română din București. Datorită acestui parteneriat și acțiunii decisive, au reușit să rămână în fața concurenței internaționale. În acest context, activitățile Parteneriatului (românesc) olandez cu apă nu ar trebui cu siguranță să rămână nemenționate. Mai mult, comunitatea de afaceri urmărește cu mare interes cooperarea strategică dintre autoritățile portuare din Rotterdam și Constanța, pentru care a fost semnat în 2011 un Memorandum de înțelegere de către ministrul Melanie Schultz van Hagen și colega ei din România. Cu toate acestea, nu s-au luat încă măsuri în 2020 pentru a da forma acestei cooperări, trebuie să adăugăm onestitate.

Climatul investițional

Informații pentru companii
Pentru începătorii de pe piața românească, baza de cunoștințe are o serie de publicații interesante, cum ar fi o prezentare generală a unui număr de principii legale pentru înființarea unei companii în România. În plus, rețeaua olandeză română publică un buletin informativ digital (o dată pe lună) care urmărește îndeaproape evoluțiile economice și indică anumite tendințe. Cunoașterea țării cu care se menține sau se dorește menținerea contactului din orice motiv oferă un avantaj față de ceilalți. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: info@dutchromaniannetwork.nl

Originea investitorilor străini în România
(Volumul capitalului social (milioane EUR este decisiv)

Clasamentul* pe ţări de rezidenţă a investitorilor în  societăţi cu participare străină la capitalul social – la data de 31 Octombrie 2021

*) omvat een selectie van landen, in verhouding tot de omvang van het totale geplaatste aandelenkapitaal in USD-equivalent, in aflopende volgorde (kolom 4)

Let op: col.2 geeft het aantal tot dan toe gemaakte registraties weer. De gegevens met betrekking tot het geplaatste aandelenkapitaal omvatten de kapitaalinschrijvingen bij oprichting van vennootschappen uit de referentieperiode waaraan de kapitaalverhogingen werden toegevoegd en het maatschappelijk kapitaal waarop werd ingeschreven door de vennootschappen die uitgeschreven waren uit het handelsregister, daalde tijdens de referentieperiode.