Voor belanghebbenden – veelal burgers met de Roemeense nationaliteit – is een digitaal informatiesysteem beschikbaar waarmee u op een efficiënte en transparante manier toegang kan krijgen tot kwalitatieve consulaire informatie. Door een directe communicatie met het Roemeens Ministerie van Buitenlandse Zaken en in het verlengde daarvan met de Consulaire Afdeling van de Roemeense Ambassade in Den Haag kunt u gebruikmaken van alle consulaire diensten en ook informatie verkrijgen over alle vereiste documenten en procedures. Omdat de uitvoering van uw wensen ligt bij de consulaire afdeling van de ambassade en deze geen gelegenheid hebben om alle telefonische informatie af te handelen, bent u aangewezen op onderhavig digitaal informatiesysteem. Overigens is dat ook in het voordeel van belanghebbenden want  daarmee worden onnodige bureaucratie en omslachtige procedures geëlimineerd. In dit kader verwijzen wij de belanghebbenden naar de website https://www.econsulat.ro/

De aanvraag en verstrekking van documenten wordt afgehandeld door de consulaire afdeling van de Roemeense ambassade in Den Haag.
De honorair consuls respectievelijk consul generaal hebben een adviserende taak.  Het Hoofd van de Consulaire Sectie wordt soms Kanselier genoemd dan wel beroepsconsul. Op de Roemeense ambassade in Den Haag wordt deze functie vervuld door Ana Vadan.

Toelichting CNP nummer en layout ID Card
De afkorting CNP betekent Code Numeric Personal en is het Roemeense equivalent voor het Nederlandse burgerschapsnummer. Aan de hand van het getoonde voorbeeld volgt de uitleg. Het eerste cijfer in rood geeft het geslacht aan (1=man, 2=vrouw). De daarna twee volgende cijfers zijn het geboortejaar(1946), voorts tweecijfers van de geboortemaand(09=september) en vervolgens de geboortedag(13), vervolgens wordt de district- of plaatscode aangegeven(40=Boekarest) vervolgens nog vier cijfers(0088) die voor Nederlandse autoriteiten niet relevant zijn, maar die wel moeten worden overgenomen voor verificatiedoeleinden.
De achterzijde van ID Card is meestal blank soms voorzien van stikkers van data waarop men aan verkiezingen heeft deelgenomen.

Contactgegevens van de consulaire sectie zijn:

Telefoon +31 (0)70 3541580
Mobiel +31 (0)6 51596107 (Consulaire sectie)
Mobiel +31 (0)6 22823300 (Ambassade, alleen voor noodgevallen)
Email haga.consul@mae.ro

Openingstijden van de consulaire sectie zijn:

Maandag, Dinsdag, Woensdag en Vrijdag : 09.00 – 13.00. ’s-Middags geopend van 15.00-17.00 alleen voor afhalen documenten
Donderdag : Spoedzaken, met name voor Roemeense burgers(reisdocumenten zonder identiteitsbewijs)

 

De consulaire sectie is gesloten op de volgende Roemeense feestdagen:

Nieuwjaarsdagen(Anul Nou) : 1 en 2 januari 2018
Orthodox Pasen(Paştele) : 8 en 9 april 2018
Dag van de Arbeid(Ziua Muncii) : 1 mei 2018
Othodox Pinksteren(Rusaliile) : 27 en 28 mei 2018
Hemelvaart van Maria : 15 augustus 2018 (Adormirea Maicii Domnului)
Nationale feestdag(Ziua Naţională) : 1 december 2018
Kerstmis(Crăciunul) 25 en 26 december 2018

 

Wonen en werken in Nederland
Als u de nationaliteit hebt van een land dat behoort tot de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, hebt u geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen. Het paspoort (of de ID-kaart) van het land waarvan u de nationaliteit hebt, is het bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft en hier mag werken. U hoeft zich niet te melden bij de IND en u hoeft bij de IND ook geen bewijs van rechtmatig verblijf aan te vragen.
Uw werkgever hoeft voor u ook geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen als u in Nederland wilt werken; deze beperkende maatregel was voor Roemenië was tot 1 januari 2014 van kracht en is komen te vervallen.

Burgerservicenummer
Bent u van plan om langer dan vier maanden in Nederland te blijven, dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen. Ga hiervoor naar het gemeentehuis van de gemeente waar u woont. U krijgt dan een burgerservicenummer (BSN). Met dit nummer regelt uw werkgever een aantal zaken met bijvoorbeeld de Belastingdienst. Ook huisartsen, ziekenhuizen en apotheken kunnen u om een BSN vragen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente waar u woont of op
www.burgerservicenummer.nl.
Bent u van plan korter dan vier maanden in Nederland te blijven, dan is inschrijven in de gemeente niet verplicht. Als u toch een burgerservicenummer wilt, kunt u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen bij één van de gemeenten met een loket voor niet-ingezetenen.

Geboorteakte
In Roemenië wordt een geboorteakte slechts eenmalig afgegeven en het is niet mogelijk een recent uittreksel op te vragen. Wel is het mogelijk om een duplicaat van de geboorteakte op te vragen. Hiervoor dient men aan de hand van een formulier aan te geven dat het originele geboortebewijs verloren is gegaan of beschadigd is. Het formulier is verkrijgbaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Verklaring van ongehuwd zijn
Een verklaring van ongehuwd zijn, is niet te verkrijgen in Roemenië. Het is wel mogelijk bij het gemeentehuis waar de geboorte van de betrokkene staat geregistreerd een verklaring te krijgen waarin staat dat er geen huwelijk van de betrokkene bekend is en/of geregistreerd staat. Indien men in Roemenië in het huwelijk treedt, wordt dit geregistreerd bij de gemeente waar betrokkenen woonachtig is. Deze gemeente licht de gemeente(n) waar de geboorte van betrokkene geregistreerd staat.
In veel gevallen zal een Eigen Verklaring van betrokkene worden overlegd. Een eigen verklaring van ongehuwd zijn, die op 3 april 2012 of later is opgesteld door de Roemeense ambassade te Den Haag, is zonder verdere legalisatie geschikt voor gebruik in Nederland, omdat zowel Nederland als Roemenië zijn aangesloten bij de Europese overeenkomst inzake afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren. Verklaringen opgesteld tot en met 2 april 2012 moeten nog worden gelegaliseerd. De datum van opstellen is bindend.

Apostille of legalisatie
Documenten-en-Procedures-2Zoals hierboven aangegeven is een dergelijke legalisatie niet meer van toepassing en kan worden volstaan met een Eigen Verklaring. Echter voordat een Roemeense geboorteakte in Nederland kan worden ingeschreven dient een beperkte vorm van legalisatie plaats te vinden. Omdat beide landen een Apostille c.q. legalisatieverdrag hebben gesloten volstaat een apostillestempel op de geboorteakte.