Nederlands bedrijfsleven actief in Roemenië

Nederland is de grootste investeerder in Roemenië. Veel Nederlandse ondernemers (circa 5200) vestigen zich in Roemenië vanwege de grootte van de markt, de strategische ligging aan de Zwarte Zee en de hoog opgeleide beroepsbevolking. Ook de lage arbeidskosten, de groei van de regio en de mogelijkheden voor bedrijven in de logistiek en landbouw, zijn aantrekkelijk voor Nederlandse bedrijven.
Voor de veelomvattende en belangrijke agrarische sector heeft de DRN een speciale Task Force Agri & Food opgericht. Andere (top)sectoren die hoog scoren zijn watermanagement en ITC. Een groot deel van de export vanuit Nederland naar Roemenië bestaat uit chemische producten, machines, vervoermiddelen (bussen), levende dieren en voeding. Nederland importeert vanuit Roemenië machines (telecommunicatietoestellen), vervoersmiddelen (auto’s, reddingsboten, sleepboten), meubels, kleding en schoeisel.
Het Nederlandse bedrijfsleven dat internationaal georiënteerd is en gefocust is op Roemenië heeft zich goed georganiseerd. In Nederland via het Dutch Romanian Network en in Roemenië  via hun partners de Nederlandse Roemeense Kamer van Koophandel in Boekarest. Door dit samenwerkings-verband en slagvaardig optreden weet men de internationale concurrentie tot nu toe een slag voor te blijven. In dit kader mag zeker niet de activiteiten van het  (Romanian) Netherlands Water Partnership ongenoemd blijven. Voorts wordt door het bedrijfsleven met grote belangstelling de strategische samenwerking tussen de havenbedrijven van Rotterdam en Constanta gevolgd, waarvoor reeds in 2011 een MoU(Memorandum of Understanding) door Minister Melanie Schultz van Hagen met haar Roemeense collega is ondertekend. Echter thans in 2020 zijn nog geen stappen ondernomen om die samenwerking ook daadwerkelijk gestalte te geven, moeten wij daar eerlijkheidshave aan toevoegen.

Investeringsklimaat

Informatie voor bedrijven
Voor starters op de Roemeense markt heeft de Kennisbank een aantal interessante publicaties zoals onder andere een overzicht van een aantal wettelijke grondbeginselen om een bedrijf op te richten in Roemenië. Daarnaast geeft het Dutch Romanian Network een digitale nieuwsbrief uit (1 maal per maand) die de economische ontwikkelingen op de voet volgt en bepaalde trends aangeeft.  Kennis van het land waar men om welke reden dan ook contacten mee onderhoudt of onderhouden wil, geeft een voorsprong op anderen. Voor nadere informatie kan men contact opnemen via: info@dutchromaniannetwork.nl

Herkomst buitenlandse investeerders in Roemenië
(Omvang share capital(EUR mln. is bepalend)

Rangschikking * naar woonland van investeerders in bedrijven met buitenlandse participatie in het aandelenkapitaal – per 31 oktober 2021

*) omvat een selectie van landen, in verhouding tot de omvang van het totale geplaatste aandelenkapitaal in USD-equivalent, in aflopende volgorde (kolom 4)

Let op: col.2 geeft het aantal tot dan toe gemaakte registraties weer. De gegevens met betrekking tot het geplaatste aandelenkapitaal omvatten de kapitaalinschrijvingen bij oprichting van vennootschappen uit de referentieperiode waaraan de kapitaalverhogingen werden toegevoegd en het maatschappelijk kapitaal waarop werd ingeschreven door de vennootschappen die uitgeschreven waren uit het handelsregister, daalde tijdens de referentieperiode.