Nederlands bedrijfsleven actief in Roemenië

drnNederland is de grootste investeerder in Roemenië. Veel Nederlandse ondernemers vestigen zich in Roemenië vanwege de grootte van de markt, de strategische ligging aan de Zwarte Zee en de hoog opgeleide beroepsbevolking. Ook de lage arbeidskosten, de groei van de regio en de mogelijkheden voor bedrijven in de logistiek en landbouw, zijn aantrekkelijk voor Nederlandse bedrijven.
Andere (top)sectoren die hoog scoren zijn watermanagement en ITC. Een groot deel van de export vanuit Nederland naar Roemenië bestaat uit chemische producten, machines, vervoermiddelen (bussen), levende dieren en voeding. Nederland importeert vanuit Roemenië machines (telecommunicatietoestellen), vervoersmiddelen (auto’s, reddingsboten, sleepboten), meubels, kleding en schoeisel.
Het Nederlandse bedrijfsleven dat internationaal georiënteerd is en gefocust is op Roemenië heeft zich goed georganiseerd. In Nederland via het Dutch Romanian Network en in Roemenië  via hun partners de Nederlandse Roemeense Kamer van Koophandel in Boekarest en de Dutch Business Club in Cluj Napoca. Door dit samenwerkings-verband en slagvaardig optreden weet men de internationale concurrentie tot nu toe een slag voor te blijven. In dit kader mag zeker niet de activiteiten van het  (Romanian) Netherlands Water Partnership ongenoemd blijven. Voorts wordt door het bedrijfsleven met grote belangstelling de strategische samenwerking tussen de havenbedrijven van Rotterdam en Constanta gevolgd, waarvoor reeds in 2011 een MoU(Memorandum of Understanding) door Minister Melanie Schultz van Hagen met haar Roemeense collega is ondertekend.

Investeringsklimaat
Ondanks dat het investeringsklimaat tot op heden uitstekend mag worden genoemd, zijn er politieke signalen dat de houding van de Nederlandse overheid een sfeer heeft gecreëerd dat men de blik van Nederland en andere West-Europese landen afwendt en zich meer op Azië richt; een verschijnsel dat ook in Turkije is waargenomen. De opstelling om  het besluit over de toelating van schengenRoemenië tot Schengen bij de voortgangsrapportages over corruptiebestrijding en juridische hervormingen te betrekken wordt niet alleen in Roemenië maar ook in het overgrote deel  Europese Unie als contractbreuk gezien.

Reeds vele jaren geleden voldeed(en voldoet)Roemenië aan het Schengenverdrag wat ook door alle EU lidstaten is onderschreven. Toetreding werd niet toegestaan omdat een oneigenlijke koppeling werd gemaakt met het zogenoemde Coöperatie- en Verificatie Mechanisme(CVM).

Wanneer uit de rapporten blijkt dat er onvoldoende voortuitgang is geboekt op deze gebieden (veranderingen moeten bijvoorbeeld onomkeerbaar zijn), dan is Nederland van plan volledige toetreding tegen te houden. Dit standpunt van Nederland heeft tot veel discussie geleid tussen beide landen.  Ondanks dat Nederland profiteert van de lage arbeidskosten in Roemenië belet  het een volledig vrij verkeer van werknemers met Roemenië. Weliswaar kunnen lidstaten van de EU (onder voorwaarden) op basis van de Toetredingsakkoorden beperkingen stellen aan het vrij verkeer van werknemers, maar deze vorm van protectionisme heeft wel scheve verhoudingen geschapen. Gelukkig  is dit een tijdelijke situatie. Uiterlijk per 1 januari 2014 kunnen volgens de toetredingsverdragen werknemers uit Roemenië vrij reizen tussen de landen binnen de Europese Unie.

Informatie voor bedrijven
Voor starters op de Roemeense markt heeft de Kennisbank een aantal interessante publicaties zoals onder andere een overzicht van een aantal wettelijke grondbeginselen om een bedrijf op te richten in Roemenië. Daarnaast geeft het Dutch Romanian Network een digitale nieuwsbrief uit (1 a 2 maal per maand) die de economische ontwikkelingen op de voet volgt en bepaalde trends aangeeft.  Kennis van het land waar men om welke reden dan ook contacten mee onderhoudt of onderhouden wil, geeft een voorsprong op anderen. Voor nadere informatie kan men contact opnemen via: info@dutchromaniannetwork.nl

Herkomst buitenlandse investeerders in Roemenië
(Omvang share capital(EUR mln. is bepalend)

  • Ranking * per land van vestiging van investeerders in bedrijven met buitenlandse participatie in het aandelenkapitaal op 28 februari 2019