Informatie-aanvragen

Voor belanghebbenden – primair burgers met de Roemeense nationaliteit – is een digitaal informatiesysteem beschikbaar waarmee u op een efficiënte en transparante manier toegang kan krijgen tot kwalitatieve consulaire informatie. Door een directe communicatie met het Roemeens Ministerie van Buitenlandse Zaken en in het verlengde daarvan met de Consulaire Afdeling van de Roemeense Ambassade in Den Haag kunt u gebruikmaken van alle consulaire diensten en ook informatie verkrijgen over alle vereiste documenten en procedures. Overigens is dat ook in het voordeel van belanghebbenden want  daarmee worden onnodige bureaucratie en omslachtige procedures geëlimineerd.
In dit kader verwijzen wij de belanghebbenden naar de website https://www.econsulat.ro/

Deze online applicatie is verplicht voor Roemeense burgers.

Voor Roemeense nieuwkomers wordt verwezen naar de uitgebreide Roemeenstalige gids “Nou in Olanda”.
Voor raadpleging van deze gids klik hier.

Het Roemeense Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een Contact- en Ondersteuningscentrum(callcenter) voor Roemeense staatsburgers verblijvend in het buitenland. Het callcenter permanent(24/7) bereikbaar. De contactgegevens zijn: contact@informatiiconsulare.ro en telefoonnummers +31 (0) 70354 1580, +31 (0) 70322 8612 en +31 (0) 70331 9980. Zaken die niet door het callcenter kunnen worden opgelost, worden doorgestuurd naar de Roemeense Ambassade in Den Haag.

Consulaire diensten (klik op de door u gewenste dienst)

Burgerschap verwerving, herovering, afstand doen van het Roemeense staatsburgerschap, verduidelijking van de juridische status
Reisdocumenten reisdocument, eenvoudig elektronisch paspoort, tijdelijk eenvoudig paspoort, eerste identiteitskaart
Documenten van de burgerlijke stand inschrijving, inschrijving geboorteakte, overlijden, huwelijk
Notariële akte volmachten, verklaringen, maken en legaliseren van vertalingen, certificaten.
Documenten te verkrijgen uit Roemenië strafblad, meertalig duplicaat / uittreksel volgens de documenten van de burgerlijke stand
Andere diensten mortuariumpaspoort, apostille / superlegalisatie, verificatie van de echtheid van het rijbewijs

Procedure voor het maken van een afspraak
Consulaire diensten worden alleen aangeboden via afspraken gemaakt via de website https://www.econsulat.ro
Dit zijn de stappen die u moet nemen:

  • Ga naar de website https://www.econsulat.ro
  • Als u geen account heeft, meld u dan aan door op de knop “Nieuw account maken” te drukken en volg de aanwijzingen op de website voor het aanvragen van uw gewenste consulaire dienst.
    Als je al een account hebt, log dan in.
  • Kies de door uw gewenste consulaire dienst aan door een van de volgende categorieën te kiezen (1) staatsburgerschap, (2) documenten van de burgerlijke stand, (3) notariële aktes, (4) opvragen van documenten uit Roemenië, of (5) andere diensten.
  • Na het selecteren van de gewenste categorie vult u alle gegevens van het formulier volledig en correct in. LET OP dat voor minderjarigen jonger dan 14 jaar de persoonsgegevens van de aanvrager moeten worden ingevuld met de gegevens van een van de ouders of met de gegevens van de wettelijke voogd van de minderjarige.
  • Verstuur het verzoek om vooraf te worden gevalideerd / geverifieerd door de consulaire vertegenwoordigers Een afspraak maken. Na verificatie van uw aanvraag wordt u gevraagd een datum en tijd te kiezen uit de beschikbare tijdvakken voor de afspraak. U ontvangt een bevestiging van uw afspraak. Ga op de bevestigde datum en tijd naar de ambassade. Vergeet niet de originele documenten mee te nemen die u in de app moest uploaden. De afspraak is gratis en niet wijzigbaar! Op de datum en het tijdstip van de afspraak worden de aanvragers opgeroepen zich aan te bieden aan het loket van de Consulaire Afdeling van de Ambassade om hun gevraagde consulaire dienst te laten verrichten. Afspraken kunnen niet gemaakt worden via e-mail, fax of telefoon. Als u om verschillende redenen geen afspraak kunt aanvragen via de website https://www.econsulat.ro , kunt u de afspraak persoonlijk maken op de ambassade. Houd er rekening mee dat uw verzoek niet op dezelfde dag kan worden gehonoreerd.
  • De afspraak wordt geannuleerd als: (1) u op de bevestigde datum en tijd niet aanwezig bent op de consulaire afdeling, (2) er een mismatch is tussen de gegevens in het online ingevulde formulier en de gegevens die door de aanvrager worden verstrekt aan het loket, (3) u niet de nodige documenten bij zich heeft voor de uitvoering van zijn gevraagde consulaire dienst. Indien u verhinderd bent op de afspraak, verzoeken wij u vriendelijk deze te annuleren. Dit kan door naar uw account te gaan op de website https://www.econsulat.ro.